Spoed? Bevallingslijn: 06 40 15 31 89

  Advies? (010) 230 67 20

Kraamzorg So Cute zet zich dagelijks in voor de beste zorg!

Kosten kraamzorg

Kraamzorg valt in Nederland onder de basisverzekering. De kosten van inschrijving, intake, partusassistentie (ondersteuning tijdens de bevalling) en de geleverde kraamzorg worden door je zorgverzekeraar vergoed. Een uitzondering is de wettelijk verplichte eigen bijdrage. In 2023 is de eigen bijdrage vastgesteld op €4,80 euro per uur. Deze kosten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering en betaal je zelf.

Gemiddeld wordt er in de kraamperiode 49 uur zorg geleverd. Hierin zijn de uren voor ondersteuning tijdens de bevalling niet meegerekend. Wettelijk is vastgelegd dat een vrouw recht heeft op minimaal 24 uur zorg verdeeld over 8 dagen. Het maximale aantal is vastgesteld op 80 uur verdeeld over 10 dagen. Wil je weten hoe het aantal zorguren berekend wordt? Kijk dan bij de informatie over onze intake.

 Thuisbevalling

Wanneer je er voor kiest om thuis te bevallen dan worden de kosten van de verloskundige volledig gedekt door de basisverzekering. Er is geen sprake van een eigen risico. Voor de kraamzorg geldt een eigen bijdrage per zorguur.

Ziekenhuisbevalling met medische noodzaak

Bij een ziekenhuisbevalling met medische noodzaak gaat het om een bevalling die vanwege de gezondheid van jou of je baby alleen maar in het ziekenhuis kan plaatsvinden. Bevallen in het ziekenhuis is dan geen keuze maar een noodzaak. In dit geval geldt er voor de dagen dat je in het ziekenhuis ligt geen eigen bijdrage voor de kraamzorg. Als je weer naar huis mag en nog wel recht hebt op kraamzorg gaat er vanaf dat moment weer een eigen bijdrage per zorguur gelden. Als dit voor jou van toepassing is zal onze zorgconsulent altijd persoonlijk contact met je opnemen om te bespreken hoe we de zorguren in jouw situatie het beste kunnen indelen.

Eigen bijdrage poliklinische bevalling

Als er géén sprake is van medische noodzaak kun je er alsnog voor kiezen om in het ziekenhuis te bevallen. Je betaalt dan wel een wettelijke eigen bijdrage voor onder andere het gebruik van de verloskamer. Ziekenhuizen rekenen verschillende tarieven voor een poliklinische bevalling waardoor de kosten voor de eigen bijdrage ook kunnen verschillen. Informeer naar deze kosten bij jouw ziekenhuis.

Voor kraamzorg in het ziekenhuis zonder medische noodzaak geldt in 2023 een eigen bijdrage van € 19 euro per dag voor het kind en € 19 euro per dag voor de moeder. Er geldt een hogere eigen bijdrage als de zorgverlener meer dan € 137 euro per dag declareert. Zodra je weer naar huis mag gaat er vanaf dat moment weer een eigen bijdrage per zorguur gelden.

Aanvullende verzekering

Het is mogelijk om je middels een aanvullende polis te verzekeren voor de wettelijke eigen bijdragen die gelden voor kraamzorg thuis of in het ziekenhuis (bij bevalling zonder medische noodzaak). Als je  hier interesse in hebt adviseren we je om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Chat openen
Hallo🙌
Waar kunnen we je mee helpen?