fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In algemene voorwaarden (AV) worden rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten helder omschreven. Dat schept duidelijkheid en versterkt de positie en het vertrouwen van cliënt en aanbieder jegens elkaar. De cliënt komt centraal te staan en er is een goed evenwicht tussen zorg en zakelijkheid. De algemene leveringsvoorwaarden bieden evenwicht en verschaffen duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie cliënt- zorgorganisatie en zorgen voor een gelijk speelveld voor de zorgaanbieders. Algemene voorwaarden bieden de cliënt een ‘keurmerk’ als keuzecriterium. In de kraamzorg worden de algemene leveringsvoorwaarden kraamzorg gebruikt.

ANNULERINGKOSTEN

Je hebt tot 7 dagen na bevestiging van inschrijving het recht je inschrijving ongedaan te maken. Na deze periode brengen wij bij annulering van de inschrijving annuleringskosten in rekening. Indien je in een later stadium (na de intake) annuleert, komen hier de kosten voor de intake (telefonisch of huisbezoek) bij. Indien de zorgverzekeraar deze kosten niet vergoedt (bijvoorbeeld bij een niet-medische reden of bij inschrijving bij twee kraamzorgcentra), ontvang je hiervoor zelf de factuur.

  • Annuleren kan alleen schriftelijk, door ons een e-mail of brief te sturen.
  • Bij annulering van je inschrijving bij Kraamzorg So Cute brengen wij
  • € 90,00 administratiekosten in rekening.
  • Indien je annuleert op medische gronden ben je geen annuleringskosten verschuldigd.
  • Als je hebt meegedaan aan een inschrijfactie waarbij je een cadeau van ons hebt gekregen, dan brengen wij bij annulering de kosten van dit cadeau bij jou in rekening. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden.
  • Het intakebezoek annuleren doe je uiterlijk 24 uur van tevoren.
  • Kunnen wij door jouw nalatigheid niet op het afgesproken tijdstip bij je aan het werk? Dan brengen wij de gemiste inkomsten bij jou in rekening, tenzij er sprake is van overmacht.