fbpx

Klachtenregeling

Met de invoering van de Wkkgz ligt de nadruk op laagdrempeligheid en het bij voorkeur oplossen van onvrede of een klacht door samen in gesprek te gaan. Dit kan met ondersteuning van een onafhankelijk klachtenfunctionaris. In de Wkkgz geeft de zorgaanbieder binnen de voorgeschreven termijn een oordeel over de klacht. Als de cliënt niet tevreden is en zich genoodzaakt voelt het voor te leggen aan de geschillencommissie, dan kan dat voor zorgaanbieders aangesloten bij Klachtenportaal Zorg bij de erkende Geschillencommissie KPZ