fbpx

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Facebook acties

1. Winacties worden uitgeschreven door Kraamzorg So Cute gevestigd te Den Haag. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een reactie of email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd.

10. Kraamzorg So Cute kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Kraamzorg So Cute voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Kraamzorg So Cute.

15. Kraamzorg So Cute handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Kraamzorg So Cute, Laan van Wateringse Veld 1496 K-10, 2548 DA, Den Haag, 070 7575200, e-mail: info@kraamzorgsocute.nl

Actievoorwaarden Prenatal cadeaubon of babybadset van Luma

Heb jij het maximale aantal uren (minimaal 45 uur)** waar je recht op hebt bij ons afgenomen? Neem dan binnen 3 maanden na je bevalling contact met ons op. Nadat de zorg door ons is geleverd ontvang jij van ons je cadeau waar je voor hebt gekozen.

3 maanden na de bevalling vervalt deze actie*

Normaal gesproken heb je recht op dit cadeau nadat de volle zorg is geleverd. Omdat het versturen van de babybadset na de zorg onverstandig is krijgt je als klant hem voor de zorg toegezonden. Je hebt recht op deze babybadset indien je minimaal 43 uur zorg bij ons hebt afgenomen. Omdat wij je cadeau al voor de zorg hebben verzonden willen wij het volgende nog even aankaarten:

 • Indien je minder dan 43 uur zorg bij ons afneemt, dan zullen wij je vragen om een deel van de babybadset terug te betalen. Hierbij gaat het om een bedrag van € 50,- **

Als we minder dan 43 uur zorg hebben geleverd, dan komt u niet in aanmerking voor het cadeau,-.**

Indien je al meedoet aan één van onze andere acties, vervalt je recht op het cadeau.***

Actievoorwaarden en spelregels winactie 4 inschrijvingen € 250,- winnen

 1. Winacties worden verzorgd door Kraamzorg So Cute gevestigd te Den Haag. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u belt en doorgeeft dat u aan de actie wilt deelnemen. U wordt dan op de lijst geplaatst met de deelnemers. Vanaf  dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een dezelfde actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het inschrijven van 4 cliënten. Wanneer alle 4 cliënten bevallen zijn heeft u (onder voorbehoud) recht op uw prijs. Mochten er cliënten zich  uitschrijven, dan dient u weer nieuwe cliënten in te schrijven. Alle cliënten die u heeft ingeschreven dienen de maximale uren (alle uren waar ze recht op hebben) af te nemen. Indien wij minder dan 37 uur zorg hebben geleverd bij uw cliënten, vervallen deze cliënten en dient u weer nieuwe cliënten in te schrijven.
 5. De looptijd van de actie is tot uiterlijk 1 jaar na eerste aanmelding.
 6. Winnaars dienen na de bevalling van alle 4 cliënten contact met ons op te nemen om de bevalling door te geven. Vanaf het moment dat uw 4de cliënt is bevallen is er een wachttermijn van 8 tot 13 weken. Kraamzorg So Cute kan niet aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, voor uitloop of aanpassing van het wachttermijn.
 7. Kraamzorg So Cute kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel  zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 8. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. Wel wordt het op de site & Facebook foto’s en naam van winnaars bekend gemaakt.
 9. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 10. Medewerkers van Kraamzorg So Cute zijn uitgesloten van deelname.
 11. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Kraamzorg So Cute voor de desbetreffende actie en worden niet  verstrekt aan derden.
 12. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 13. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 14. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Kraamzorg So Cute via: 070 – 7575200 of per e-mail via: info@kraamzorgsocute.nl. U  ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.